Общи условия на уебсайта https://6fest.art

Тези правила и условия уреждат използването от Ваша страна на уебсайта https://6fest.art и услугите, които предлагаме. С достъпа и използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези правила и условия. Ако не сте съгласни с тези правила и условия, не трябва да използвате нашия уебсайт.

Интелектуална собственост

Цялото съдържание и материали на уебсайта https://6fest.art, включително, но не само текст, графики, лога, изображения и софтуер, са собственост на сдружение „Общество за култура“, ЕИК 107588728, или неговите лицензодатели и са защитени от международните закони за авторското право и търговските марки. Нямате право да използвате или възпроизвеждате което и да е от съдържанието или материалите на уебсайта без нашето предварително писмено съгласие.

Потребителско съдържание

Възможно е да можете да изпращате, качвате или публикувате съдържание като рецензии, коментари или изображения, на уебсайта https://6fest.art. Като изпращате или публикувате такова съдържание, Вие предоставяте на уебсайта https://6fest.art неизключително, безплатно, постоянно, неотменимо и подлежащо на подлицензиране право за използване, копиране, промяна, адаптиране, публикуване, превод, създаване на производни произведения от, разпространяват и показват такова съдържание по целия свят във всякакви медии. Вие заявявате и гарантирате, че имате правото да предоставите такъв лиценз и че съдържанието, което изпращате, не нарушава правата на интелектуална собственост на трета страна.

Връзки към трети страни

Уебсайтът https://6fest.art може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Тези връзки са предоставени за Ваше удобство и не предполагат одобрение от уебсайта https://6fest.art. Ние не носим отговорност за съдържанието или практиките на тези уебсайтове и Ви препоръчваме да прегледате техните правила и условия и политика за поверителност.

Отказ от отговорност

Сдружение „Общество за култура“ предоставя уебсайта и услугите на принципа „както е“ и „както е наличен“. Ние не даваме никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или косвени, по отношение на работата на уебсайта или информацията, съдържанието, материалите или продуктите, включени в уебсайта. Ние няма да носим отговорност за щети от какъвто и да е вид, произтичащи от използването на уебсайта, включително, но не само, преки, непреки, случайни, наказателни и последващи щети.

Промени в Общите условия

Можем да променим тези правила и условия по всяко време, със или без предизвестие до Вас. Ако продължите да използвате уебсайта след всякакви промени, това означава, че приемате новите правила и условия.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези правила и условия, моля, свържете се с нас на info@6fest.art

Последна актуализация: 31.01.2023 г.