6Fest е първият български самостоятелно провеждащ се фестивал, посветен на изпълнителските улични изкуства като съвременен цирк, куклен театър, живи статуи, огнени изкуства, кокили, улична магия, исторически възстановки, танц, музика и др. Фестивалът е създаден през 2017 г. и до момента има 13 издания, от които три в Габрово (2017 и 2018 г.), по едно в Троян (2021 г.) и Ямбол (2022 г.) и осем в Пловдив – в официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, в културния календар на Община Пловдив за 2020, 2021, 2022 и 2023 г., две издания за огнени спектакли с подкрепата на Министерството на културата (2020 и 2022 г.), мултижанрово издание с подкрепата на Фондация “Пловдив 2019” по програма “Наследство ІІ” и Национален фонд “Култура” (2022 г.).

Целта на фестивала 6Fest е да популяризира в България карнавалните и уличните изкуства, да подпомогне професионалните улични артисти и да подобри връзката им с публиките. Концепцията на 6Fest наследява духа на европейския тип карнавал, който се появява в България още след Освобождението и редица български градове имат собствени карнавали и маскаради, в които активно се включва и обществото.

6Fest организира мултижанрови и тематични фестивални издания. През 2020 г. 6Fest направи за първи път у нас специално тематично издание, посветени само на уличните огнени спектакли, финансирано от Министерство на културата. През 2022 г. в рамките на Културен календар на Пловдив 6Fest направи за първи път у нас специално тематично издание, посветено на музиката, в което популярни изпълнители влязоха в ролята на улични музиканти. Отличителна характеристика на мултижанровите издания на 6Fest е съчетаването на различни улични изкуства (цирк, театър, живи статуи, музика, танци, исторически възстановки), което го отличава от други подобни фестивали, посветени само на съвременния цирк или на кукления театър.

Фестивалът е получавал финансова подкрепа от Министерство на културата, Национален фонд “Култура”, Културен календар на Община Пловдив, Фондация “Пловдив 2019”, Община Габрово, Община Троян, Община Ямбол и др.

750+ артиста
120+ събития
13 издания
Първият фестивал за улични изкуства в България
От 2017 година