Как да дарите за каузата на уличните изкуства и 6Fest

Фестивалът за улични изкуства 6Fest е подкрепил стотици независими артисти до момента чрез финансиране на техните участия, техническа и логистична помощ, както и популяризиране пред нови публики. По покана на фестивала и чрез проектно финансиране български артисти са имали възможност да създадат свои нови спектакли. 6Fest се провежда на открито с вход свободен, спомагайки за развитието на нови публики, за подобряване на достъпа до култура на семейни и младежки публики, както и на маргинализирани и социално уязвими групи, които нямат възможност за достъп до платени културни събития.

Фестивалът обаче не може да съществува без финансиране чрез национални или общински проекти, защото няма печалба от търговска дейност или продажба на билети.

Невинаги успяваме да получим необходимото финансиране, за да се случи фестивала по най-добрия за артистите и публиката начин. Затова ако оценявате нашата мисия, ще сме благодарни да станете един от дарителите за развитието на 6Fest.

Дарете чрез банков превод на следната сметка:

Банка: ОББ
Банкова сметка: BG07UBBS80021084359640
Титуляр: Сдружение “Общество за култура”