Дарете чрез банкова карта:

Дарете чрез банков превод на следната сметка:

Банка: ОББ
Банкова сметка: BG07UBBS80021084359640
Титуляр: Сдружение “Обществен комитет “Васил Левски” – Габрово”