speaker-photo

Невена Денчева и Стела Кръстева

Nevena Dencheva and Stella Krasteva

Невена Денчева и Стела Кръстева се занимават с различни театрални форми - интерактивни, движенчески и пантомима. Участвали са във фестивали в София, Пловдив, Банкя и др.

19:30 - 19:50

14 май Пловдив 2021, 14 май

"Необичайни срещи" - театрална пантомима

Площад “Централен” в участъка между Цар Симеонова градина и Централна поща


Nevena Dencheva and Stella Krasteva