speaker-photo

ДевиРа

DeviRa

"ДевиРа" са сестрите Боряна и Йоана Апостолови - фолклорни певици и инструменталисти, които по свой уникален начин претворяват фолклорите на България, Иран, Африка, Индия, Корея и много други.

21:00 - 22:00

05 септември Троян 2021, 05 септември

Концерт


DeviRa