6fest-plovdiv-2020-fireter-5

Фестивал за улични огнени спектакли 6Fest 2020, „Легенда за нощта и деня – Балис и Ейрене“ –
Театър на огъня и сенките Fireter